INTERVJU


>  Vad vill ni genomföra för projekt?

>  Varför vill ni genomföra ert projekt?

>  När vill ni genomföra projektet?

(Datum och tid)

>  Var vill ni genomföra projektet?

(lokal, är det genomförbart?)

>  Hur vill ni genomföra projektet?

(t ex planering och inköp)

>  Vilka vill ni genomföra projektet för?

(t ex ålder och intressen m.m)

>  Hur ska ni marknadsföra ert projekt?

>  Vilka kostnader har ni?